Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

9411 5d98
Reposted fromShini Shini viablackheartgirl blackheartgirl
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viablackheartgirl blackheartgirl
2651 7ce1
Reposted fromkattrina kattrina viablackheartgirl blackheartgirl
0297 0f76

serious:

who were you?

3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viablackheartgirl blackheartgirl
2610 af26 500
Reposted frompampunio pampunio viablackheartgirl blackheartgirl
Budzę się  rano i jestem przerażona tym, że nikt nie wie, że istnieję oraz że nikomu mojego istnienia za bardzo nie brakuje. Wychowano mnie na żołnierza, samowystarczalną jednostkę której emocje są na tyle nieważne, że sobie nie dowierzam i funduję to okropne „przesadzasz, kurwa nie mogę cię już słuchać jak użalasz się nad sobą, przestań i zrób coś z tym, nie umiesz nawet sobie pomóc”. Chowam siebie w odpowiedniej odległości, chowam pod kołdrą i oglądam seriale. Czasem, po piątym odcinku, muszę zatrzymać serial i pójść do łazienki. Jestem wtedy bardzo rozczarowana tym, że w lustrze widzę siebie, a nie bohatera serialu.
— Małgorzata Halber http://codziennikfeministyczny.pl/malgorzata-halber-relacjach/
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
am I born to be alone?
— 19:16
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viamadamebutterfly madamebutterfly
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viamadamebutterfly madamebutterfly
6639 59c9
5746 1b5e
Harry Potter and the Deathly Hallows
Reposted frompapaja papaja viamadamebutterfly madamebutterfly
Harry Potter and the Half Blood Prince
Reposted frompapaja papaja viamadamebutterfly madamebutterfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...