Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

7751 5aed 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaCeseline Ceseline
5623 3eed
Reposted fromels els viaCeseline Ceseline
2225 491b 500
Reposted fromjazziee jazziee via2708 2708
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viaSkydelan Skydelan
I cannot rid myself of the feeling that I’m not in the right place.
— Franz Kafka, Advocates (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakundel kundel
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine viainsanedreamer insanedreamer
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viainsanedreamer insanedreamer
6444 8e1b 500
6230 61af 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer

June 02 2018

Ireland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viamikrokosmos mikrokosmos
3411 e89a
Reposted fromlifeless lifeless viamikrokosmos mikrokosmos

Przeraża mnie to, że potrafię przeleżeć cały dzień w łóżku, myśląc o jednej osobie, która zapewne nie marnuje żadnej minuty na myślenie o mnie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl